Cấm bán phúc lợi trên mạng, cấm bán phúc lợi: bảo vệ sức khỏe và hạnh phúc cộng đồng

0 Comments

cấm bán phúc lợi: bảo vệ sức khỏe và hạnh phúc cộng đồng

may mắn là gì?

May mắn là một trò chơi cờ bạc mà người thắng cuộc được quyết định bằng cách rút thăm hoặc cách khác. Phúc lợi thường được điều hành bởi chính phủ hoặc các tổ chức liên kết với họ và dùng tiền từ thiện hoặc các lợi ích cộng đồng khác.

lo lắng về việc bán may mắn trên mạng

Trong những năm gần đây, việc bán may mắn trên mạng đã gây ra sự lo lắng rộng rãi vì những lý do chính:

Nguy cơ nghiện ngập tăng: việc bán may mắn trên mạng làm cho người ta dễ tiếp cận và tham gia vào các trò chơi cá cược, điều này có thể làm tăng nguy cơ nghiện ngập.

Người trẻ dễ tiếp cận hơn: nền tảng trực tuyến có thể dễ dàng tiếp cận, điều này có nghĩa là người trẻ dễ tiếp cận với các màu may mắn hơn, và có thể dẫn đến các trò chơi cờ bạc có vấn đề.

Gian lận và rửa tiền: bán phúc lợi trên mạng sẽ làm tăng khả năng gian lận và rửa tiền, bởi vì giao dịch trực tuyến có thể khó hơn để theo dõi.

phản ứng của chính phủhttps://i01piccdn.sogoucdn.com/0e01eae4cb043cd2?.png”/>

Hoa kỳ: luật thi hành cờ bạc bất hợp pháp trên Internet năm 2006 cấm việc bán phúc lợi trên mạng, trừ khi có những điều kiện cụ thể.

Nước anh: luật cờ bạc năm 2020 cấm việc bán may mắn trên mạng, cho phép ngoại lệ.

Canada: sửa đổi luật hình sự năm 2022 coi việc bán các ân huệ trên mạng là phạm tội.

kết luận

Mối quan tâm về việc bán phúc lợi trên mạng đã thúc đẩy chính phủ hành động để cấm hoặc giới hạn việc này. Những lệnh cấm này được thiết kế để bảo vệ công chúng khỏi những mối nguy hiểm của cờ bạc, lừa đảo và rửa tiền, và để tạo ra một môi trường trực tuyến an toàn hơn cho giới trẻ.

nhãn:

May mắn mạng

Phước lành ban

Nghiện cờ bạc

Gian lận

Rửa tiền

Related Posts